IMG-LOGO

ՎԱՐՉՈԻԹՅՈԻՆ

Միքայել Մինասյան

Առաջին Նախագահ

mikayel.minasyan@aeae.eu

պ․-ն Արման Սիմոնյան

Գանձապահ, «Արևտուր, արդյունաբերություն և սպասարկում» ոլորտի պատասխանատու

info@aeae.eu

պ.-ն Աբրահամ Կոստանեան

Մշակույթի հանձնակատար, «Մշակույթ» ոլորտի պատասխանատու

info@aeae.eu

տ․-ն Կարինե Հովհաննիսյան

Գրագրուհի, «Հումանիտար գիտություն» ոլորտի պատասխանատու

info@aeae.eu

պ․-ն Արսեն Աբրահամյան

Տնտեսվար, «Շինարարություն և կառուցապատում» ոլորտի պատասխանատու

info@aeae.eu

տիկին Սրբուհի Մարտիրոսյան

Վարչության փոխարինող անդամ

info@aeae.eu