Եվրոպացի և Հայ Մասնագետների Ասոցիացիա Հ/Կ
ՀԵՄԱ

Դաս

այոց Պատմության դաս - ք. Բեռլին, 30.03.2014թ.

Դասի ընթացքում ներկայացվել է Հայկական Լեռնաշխարհը: Տրվել է Լեռնաշխարհ բառի բացատրությունը: Ներկայացվել են մի քանի կարեւոր լեռներ, լեռնագագաթներ, գետեր եւ լճեր: Բնական պաշարների եւ օգտակար հանածոների մասին է խոսվել: Աշակերտներին հարցվել են պատմական Հայաստանի մայրաքաղաքների մասին: Հարցվել է Հայաստանի հարեւան պետությունների եւ նրանց դերի մասին Հայաստանի պատմության մեջ: Երեխաներին հանձնարարվել է սովորել Մեծ Հայքի 15 նահանգների անունները, աշխարհագրական դիրքը եւ մոտավոր բնութագիրը:

ՈԻսուցման նյութեր