Եվրոպացի և Հայ Մասնագետների Ասոցիացիա Հ/Կ
ՀԵՄԱ

Մասնագետի ավելացում

Անձի մասին տվյալներ

Դիմելաձև* Տիտղոս
Անուն* Ազգանուն*
Կազմակերպոթյուն

Հասցե և հետադարձ կապ

Փողոց և տան համար* Երկիր*
Բնակավայր* Հեռախոս*
Ինդեքս Էլ-հասցե*
Բեռնել նկար

Մասնագիտական Գործունեություն

Ոլորտ Բնագավառ Մասնագիտություն
Սույնով կարդացի եւ ընդունեցի ՀԵՄԱ հ/կ պաշտոնական կայքի տվյալների պահպանման կանոնները և համաձայն եմ իմ կողմից լրացրած տվյալները հրապարակել։ Նախքան տվյալներիս հրապարակելը՝ կարդացել եվ ընդունել եմ ՀԵՄԱ Միության Կանոնադրությունը ամբողջությամբ եւ համաձայն եմ անդամակցել ՀԵՄԱ հ/կ-ին՝ լրացնելով անդամակցության հայցադիմումը , այն առաքելով ՀԵՄԱ հ/կ վարչություն եւ հանրօգուտ կազմակերպության հաշվեհամարի վրա վճարելով տարեկան անդամավճարը: Գիտակցում եմ, որ միայն անդամավճարի մուծումից հետո ՀԵՄԱ հ/կ Վարչությունը կհրապարակի իմ տվյալները եւ նրանք կներառի մասնագիտետների տվյալների բանկի մեջ: